image
הפרדת אשפה מדינת ישראל השנייה בעולם בייצור פסולת לאדם
image
כרם שפע כרם שפע הוא המרכז להעברת רעיון הקיימות
image
קורס קומפוסט ניתן למחזר פסולת אורגנית על-ידי הפיכתה לקומפוסט
image
בנייה ירוקה בית שהוא גם נוח, בטוח ובריא, וגם אקולוגי

מודל הקיימות

מודל הקיימות

הסרט הירוק